Bygglov carport

Behöver du bygglov för din carport?

Svaret på denna frågan är både ja och nej, det beror helt på hur du tänkt dig din konstruktion och om den skall vara en ”förlängning” av ditt hus. Storleken på carporten spela också in i om du behöver ett bygglov eller ej.

Om du väljer att bygga din carport under 15 kvadrat meter så går den under ”friggebod” och då behöver du varken göra en bygganmälan eller ansöka om ett bygglov. Du kan även välja att bygga en enklare carport med ett skärmtak. Så länge som skärmtakets yta inte överskrider 15 kvadrat meter så behöver du inte heller söka ett bygglov.

Det finns fler alternativ på hur du can bygga din carport utan bygglov om du vill läsa mer, klicka!