Faktorer som bedömer SEO

Även om fokus på länkar har minskat är det fortfarande en tydligt avgörande rankingfaktor för Google. Det är därmed en av ”pelarna” inom SEO. Vilka slags länkar som finns till webbplatsen är däremot mycket...

Läs hela artikeln