Förbrukningsmateriel i näringslivet

Varje kontor har sina regelbundna kostnader och det kan lätt bli förvirrat med en handfull leverantörer och brokigt sammanställda beställningar av material som krävs för att man skall kunna sköta det dagliga arbetet på ett smidigt och effektivt sätt. Handlar man som företag vill man också förvissa sig om att man får bra priser för de större volymer som är aktuella.

Även om man skulle kunna gå till närmsta butik för att inhandla det som krävs, är det ofta fråga om stora kvantiteter som inte alltid finns på lagret. Butiker som specialiserat sig på kontorsmateriel har å andra sidan företag som enda kundgrupp och vet hur det skall göra för att kunna förse samtliga med vad de är i behov av.