Köpa fastighet tillsammans

Investera som privatperson eller bolag?

Har du/ni tänkt att investera i t ex hyresfastigheter så finns det lite olika former för detta. När man investerar som privatperson står det ganska klart vem som är ansvarig dvs privatpersonen som står på kontraktet.

Om man däremot väljer att köpa fastigheten i någon form av bolag så är det kanske inte lika klart! Nedan följer en kort redogörelse för hur det ser ut i ett par olika bolagsformer:

Kommanditbolag: Här krävs det två privatpersoner för tecknandet av firman där en person är huvudansvarig dvs komplementär.

Handelsbolag: Här krävs det två eller fler ägare av handelsbolaget, där alla bär samma ansvar.

Aktiebolag: Här står själva bolaget som ansvarig.

För mer information läs följande artikel!