Anlita medietränare för att….

Att möta media är inte alltid en dans på rosor och många känner sig minst sagt obekväma i sådana situationer. Men det finns sätt att bli bättre och tryggare och det genom att anlita medietränare. Tack vare det går det att lära sig mer om intervjutekniker och annat som kan komma till god användning för alltifrån politiker till företagsledare.

Anlita medietränare för att förstå intervjuer

Det kan verka som en bagatell att bli intervjuad – det är ju ”bara” att svara på frågorna. Trots det är det många som känner sig både obekväma, underlägsna och osäkra i sådana situationer men det går alltså att träna upp sig genom att anlita medietränare.

Ett sätt att bli bättre och tryggare är att förstå olika intervjutekniker som är vanliga bland journalister. Det händer till exempel att dom vrider och vänder för att hamna utanför ämnet och ibland kan avsikten rent av vara att göra intervjuobjektet obekväm. Genom att lära sig mer om teknikerna går det även att lära sig att ta sig ur dom. Det är även bra att känna till vilka lagar och förhållningssätt som gäller för journalister, då även det kan ha betydelse för hur en intervju genomförs.

Träna på intervjuer

Genom att anlita medietränare finns en chans att få träna på intervjuer. I ett exempel, från just en medietränare, är det en del av den kurs som ges.

Deltagaren eller deltagarna intervjuas framför en kamera, precis som om det vore skarpt läge. Därefter kollas det inspelade materialet igenom för att se vad som gjordes ”rätt” och vad som gjordes ”fes”. Kort och gott, vad kunde ha gjorts annorlunda?

Förmedla budskapet bättre

En annan anledning att anlita medietränare är för att bli bättre på att förmedla budskapet. I en Tv-intervju är det till exempel mer än bara ord som kan vara talande, så som:

  • Kroppsspråk
  • Hur personen pratar, ex. stressat eller lugnt
  • Hur ögonen rör sig

En person som intervjuas, och som tittar bort eller ner, kan uppfattas som osäker, nervös eller kanske nonchalant. En person som pratar fort kan upplevas som stressad.

Genom att anlita medietränare går det alltså att träna sin förmåga att bemöta media på ett professionellt sätt och det är en tjänst som används av bland annat politiker, företagare och andra ledare.