Bibehåll flödet av inköp och försäljning

En inköpschef har till uppgift att leda sina inköpare och utveckla deras kompetens. För att inte tappa farten mellan två permanenta inköpschefer kan en interim inköpschef fylla ut vakansen och se till att företaget håller sin utstakade kurs. En interim chef kan även bidra i samarbete med en befintlig chef, och då fokusera på strategisk utveckling och bistå med att utforma nya strategier. Genom att komma in utan fördomar om verksamheten, men i gengäld med bred erfarenhet av sin bransch kan en interim inköpschef optimera avdelningens arbete och nå resultat på nya nivåer.

Utnyttja möjligheten att ifrågasätta

En interim chef har fördelen att kunna se verksamheten utifrån, något som i regel blir svårt efter flera år på samma bolag. Genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter till att jämföra processer och modeller kan en interim inköpschef bidra med nya infall och vinklar som ökar effektiviteten, robustheten och resultaten för arbetsgivaren. Hitta rätt interim inköpschef från Brightmill.

Fyra viktiga ledord för en interim inköpschef

  • Samarbete — för att få den utveckling som företaget har potential att nå krävs det att alla i bolaget arbetar mot samma mål. Genom att få inköpsavdelningen att agera som en sammanhållen enhet kommer arbetet att flyta mycket smidigare än om alla drar åt varsitt håll.
  • Tydlighet — en inköpschef jobbar relativt långsiktigt och behöver ha god inblick i kommande trender och inriktningar. För att få tillgång till relevant information är det viktigt att tydligt kunna efterfråga och utbyta intressanta uppgifter, både internt och gentemot andra inköpschefer.
  • Tillit — inköpare kan nästan aldrig vara 100% säkra på att deras beslut är korrekta eftersom de beslutar sig utifrån prognoser om vilka produkter som kommer att efterfrågas framöver. Den riktiga efterfrågan är troligen inte exakt som den förutsagda, och det idealet är i princip ouppnåeligt. Därför måste en inköpschef ingjuta tillit i sitt team; för att kunna göra rätt måste man våga fatta ett beslut.
  • Lyhördhet — för en interim inköpschef är det viktigt att lyssna på de anställda som har mer erfarenhet av sitt bolags verksamhet. Detta kan bidra med mycket kunskap som annars hade tagit åratal att samla in på egen hand.