BMW och Daimler i samarbete

Konkurrenterna BMW och Daimler satsar tillsammans över 1 miljard dollar i ett gemensamt projekt. Tanken är att man ska utveckla lösningar för samåkning, bilpooler, laddning av elbilar och parkeringslösningar. Dessutom ska de utforska hur bilanvändare lättare ska kunna använda flera olika transportmedel under en och samma resa. Det kan till exempel handla om att ta bilen en sträcka för att sedan byta till tåg och därefter ta bilen igen. Idén om ett samarbete offentliggjordes egentligen redan i mars 2018, men man var tvungna att vänta på myndigheternas godkännande. Nu kan planerna bli verklighet.

BMW och Daimlers samarbete är långt ifrån det första av detta slag inom bilindustrin. I januari meddelade Ford och Volkswagen att de ska börja tillverka bilar tillsammans. De undersöker också möjligheten att tillsammans utveckla nästa generation av fordon. General Motors, Softbank och Honda jobbar också på ett gemensamt projekt. För ett par år sedan inledde BMW, Audi och Mercedes ett samarbete kring Here, som utvecklar kartor för bilarnas navigeringssystem.

Bilindustrin utvecklas på ett sätt som kräver en allt större grad av tekniska och innovativa lösningar. Nykomlingar i branschen som Google, Tesla och Uber sätter press på branschen, som är i behov av nyskapande.