Medborgarlön inte effektivt

Finland har avslutat sitt experiment med medborgarlöner enligt plan. Utfallet blev dock inte så positivt som forskarna hade hoppats på. I två år har 2 000 slumpvis valda arbetslösa i Finland fått medborgarlön istället för arbetslöshetspenning. Varje person har fått en inkomst på 560 Euro per månad, oavsett om de satt hemma, sökte jobb eller arbetade.

Forskarna hade hoppats på att man skulle se ökad sysselsättning bland de arbetslösa och att medborgarlön skulle innebära att de skulle få en större total inkomst. Så blev inte fallet. Nu när experimentet avslutats kommenterade forskarteamet att stödet från de finska myndigheterna hade kunnat varit bättre. Man menar att det hade behövts 10 000 försökspersoner istället för de 2 000 som ingick. Dessutom skulle det krävas längre tid för att kunna se effekterna av ett sådant experiment, enligt forskarna.

Finlands experiment har väckt stor internationell uppmärksamhet. Både Sverige och Finland ser över sina socialförsäkringssystem för arbetslösa i syfte att förenkla byråkratin. Medborgarlön nämns i debatten som en möjlig lösning, men det är inte utan kritik – från alla politiska håll.