Överföring Ecotrans via WooCommerce

Genom att integrera WooCommerce med Ecotrans kan överföring av information, och skapande av logistikordrar, automatiseras. En smidig lösning som spar arbetstid inom administrationen.

De E-handlare som har WooCommerce som E-handelsplattform har hundratals olika plugin att använda för att underlätta administreringen av butiken. Det är allt från plugin som automatiskt hämtar information till bokföringsprogram till plugin som mäter och presenterar statistik. Ännu ett plugin som underlättar administrationen är det som sammankopplar Unifaun med WooCommerce. Genom sammankopplingen överförs information direkt från E-butiken till Unifaun när en kund lägger en order. Denna information ligger därefter till grund för de fraktsedlar som automatiskt skapas i systemet.

Ecotrans WooComerce snabbare, tryggare, enklare

Det plugin som används för att skapa integrationen heter ”Woo Pacsoft Unifaun” och kan nedladdas direkt från katalogen från WordPress. Detta tack vare att det är ett plugin som är godkänt av WordPress. En integration som passar för dig som:

  • Vill automatisera logistikflödet
  • Spara tid
  • Har många fakturor som skickas varje månad

Mängd vs pris

Det som primärt avgör om integreringen väljs, eller inte, av företagarna är den förväntade tidsbesparingen i förhållande till kostnaden. En E-handel som bara skickar ett par fraktsedlar med Ecotrans per månad kanske inte ser det som ekonomiskt försvarbart.

Samtidigt är det inte bara koppling till Ecotrans som är möjlig utan även till en rad andra logistikföretag. Unifaun är en logistiklösning som sammankopplar mängder av företag inom branschen och med detta plugin kan därmed fraktsedlar skapas till flera olika logistikföretag. År 2021 var kostnaden för att starta upp integrationen 2500 kr och sedan betalades 2000 kr per år i en löpande kostnad. För under 200 kr per månad skapas därmed automatisk koppling mellan dessa olika system och automatiskt skapade av logistikordrar.

WooCommerce till Ecotrans – Via orderkoppling

För att skapa kopplingen behöver först ett gratis plugin laddas hem samt installeras. Företag som har konto hos Unifaun beställer sedan tilläggstjänsten vid namn Orderkoppling. Efter att beställningen har skett kommer företaget få en API-nyckel. Denna nyckel anges i inställningarna i detta plugin. Utöver detta anges inloggningsuppgifterna som används på Unifaun.

Nu är kopplingen klar. Därefter kan logistikordrar till Ecotrans över WooCommmerce kan automatiskt skapas direkt när kunderna lägger sina ordrar i WooCommerce. Företagarna loggar in på Unifaun och skriver ut de ordrar som ska användas, packar och skickar sedan iväg dessa paket med Ecotrans.