Överväg detta när du vill ta in en bemanningssocionom

I en tid där de sociala utmaningarna ständigt ökar och förändras är det inte ovanligt för uppdragsgivare att behöva ta in extern kompetens för att klara av arbetsbelastningen. En lösning som allt fler organisationer överväger är att hyra in en bemanningssocionom. Men vad innebär egentligen detta, och vilka för- och nackdelar finns det? Läs vidare så får du svaret!

Vad är en bemanningssocionom?

En bemanningssocionom är en socionom som arbetar via ett bemanningsföretag och hyrs in av en uppdragsgivare för att utföra olika typer av socialt arbete. Arbetet kan innefatta allt från barn- och ungdomsvård till socialtjänst och mycket mer.

Fördelarna med att hyra in konsulter

Det kan finnas flera fördelar med att hyra in konsulter vi ett bemanningsföretag:

  • Flexibilitet. En av de viktigaste fördelarna med att hyra en bemanningssocionom är den flexibilitet som detta medför. Om din organisation har ett tillfälligt behov kan det vara mer kostnadseffektivt att hyra in personal under en kortare tid.
  • Kompetens. Genom att hyra in en konsult kan man som uppdragsgivare få tillgång till specialiserad kompetens. Många bemanningsföretag har socionomer med olika inriktningar och kompetenser, vilka kan vara mycket värdefulla att ta del av.
  • Snabb tillgänglighet. Om det uppstår ett akut behov av socialt arbete kan det vara snabbare och smidigare att hyra in en konsult än att anställa en ny medarbetare. Dessutom slipper man som uppdragsgivare genomföra en lång rekryteringsprocess innan den nya medarbetaren kommer på plats.

Nackdelarna med att hyra in konsulter

Det finns även vissa nackdelar med att hyra in konsulter via ett bemanningsföretag:

  • Kostnad. Att hyra in en socionom som konsult via ett bemanningsföretag kan vara dyrare på kort sikt jämfört med att ha en anställd medarbetare. Bemanningsföretaget tar ofta en avgift utöver socionomens lön, och denna kostnad kan påverka er budget.
  • Kontinuitet. I vissa fall kan bristen på kontinuitet vara en nackdel. En konsult som endast är på plats under en kortare tid kan ha svårt att bygga långsiktiga relationer, vilka kan vara viktiga att ha inom socialt arbete.
  • Kvalitetskontroll. När du anlitar personal via ett externt företag har du mindre kontroll över kvaliteten på medarbetaren. I teorin ska dock bemanningsföretaget garantera en viss kompetensnivå.