Lukrativt att arbeta som stafettläkare i Norge

Är du sugen på att börja arbeta som stafettläkare i Norge? Det är fullt förståeligt om så är fallet – det är är nämligen lukrativt att välja denna bana i karriären. Konkurrensen om läkare som vill arbeta via bemanningsföretag är också ganska hård. Detta kan du naturligtvis dra fördel av genom att bli erbjuden en stor flexibilitet och goda arbetsvillkor.

Hur är det att jobba som läkare på den norska sidan?

Svenska läkare har av hävd ett gott rykte på den norska sidan av landsgränsen. Detta beror på att många av de yrkesmän och -kvinnor som tillhör denna yrkeskår är lojala och skickliga medarbetare. Av denna anledning brukar också våra svenska bemanningsbolag välja kandidater med stor omsorg. Kandidaterna matchas sedan mot uppdrag med lika stor omsorg. Så sammanfattningsvis är det för de allra flesta en väldigt positiv upplevelse att arbeta som läkare i Norge!

Arbeta som stafettläkare i Norge som anställd eller som företagare

Du kan välja att arbeta som stafettläkare i Norge som antingen anställd eller som företagare. Det förstnämnda alternativen går alltså ut på att du anställs av bemanningsföretaget och får lön precis som vanligt. Det andra alternativet är att du har ett eget företag som du fakturerar via. Vilket av dessa alternativ du bör välja beror på dina personliga förutsättningar och preferenser.

Du kan använda detta till din fördel genom att det ger dig goda möjligheter att påverka och planera din inkomst. Till exempel kan det kännas tryggt att ha en vanlig anställning där du får en timbaserad lön. Men du kan även välja att fakturera bemanningsbolaget för din ersättning och sedan ta ut lön eller utdelning från ditt eget bolag. Det sistnämnda alternativet ger en lägre beskattning men kan för vissa kännas som en lite mer komplicerad lösning. Det viktiga är att valet är ditt!

Oavsett vilket alternativ du väljer kan du räkna med att kunna åtnjuta fördelar såsom dessa:

  • Din arbetsgivare eller uppdragsgivare är omtänksam och bryr sig om dig.
  • Du får en marknadsmässig ersättning och goda arbetsvillkor.
  • Du kan fokusera mer på det kliniska arbetet och mindre på det administrativa.
  • Friheten och flexibiliteten är större när du jobbar som stafettläkare i Norge.